Okolica

Jezioro PąchowskieAtrakcją okolicy jest pasmo czystych jezior od Trzciela do Pszczewa, przez które biegnie szlak kajakowy. Są one również miejscem wypoczynku dla amatorów sportów wodnych i wędkowania. Przez tereny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego ciągnie się wiele szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych.

Cechą szczególną wyróżniającą Powiat Nowotomyski w skali całego kraju jest korzystne położenie geograficzne na szlaku wschód-zachód. Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy środkowej – kolejowy i drogowy. Ważniejsza dla opisywanych gruntów jest trasa krajowa nr 2 łącząca Berlin z Moskwą, z nowym udogodnieniem komunikacyjnym – autostradą A2 przecinającą obszar powiatu i mającą tutaj dwa węzły wjazdu oraz zjazdu.

Powiat Nowotomyski charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lesistości – lasy i grunty leśne zajmują 40% jego powierzchni. Największą rzeką terenu jest Obra, która łączy kilka jezior. Na terenie powiatu leżą następujące większe jeziora: Zbąszyńskie, Chłop, Wielkie, Lutol, Wędromierz, Rybojadło, Głębokie, Nowowiejskie, Pszczewskie, Konińskie, Trzy Tonie, Proboszczowskie, Linie, Pąchowskie.

Fauna tego terenu obfituje w ciekawe gatunki zwierząt. na obszarach leśnych żyją: jelenie, kuny, dziki i lisy. Świat ptaków jest typowy dla obszarów rolnych i leśnych. Sąsiedztwo doliny Obry powoduje, że w zachodniej części powiatu częściej spotyka się ptactwo wodne: łabędzie, żurawie, kormorany i inne gatunki.

Atrakcyjność turystyczna Powiatu Nowotomyskiego to bogactwo fauny i flory w czystym środowisku naturalnym w niewielkim stopniu zmienionym przez gospodarczą działalność człowieka.